×
Podsumowanie tegorocznych Targów Turystycznych Tour Salon 2021, które odbyły się 24-26 września 2021 roku

Podsumowanie tegorocznych Targów Turystycznych Tour Salon 2021, które odbyły się 24-26 września 2021 roku

Za nami weekend turystycznej poznańskiej imprezy jaką są coroczne Targi Turystyczne Tour Salon. Na stoisku Wielkopolskiej Izby swoje oferty prezentowali członkowie WIT: Biuro podróży Promotor, Biuro podróży Och Travel, Biuro podróży Alfa Tour oraz Misja Travel. Ponadto na stoisku Izby, można było dowiedzieć się jak bezpiecznie i odpowiedzialnie podróżować.

Pierwszy dzień targów turystycznych rozpoczęliśmy od spotkania z Panią Minister Turystyki Bułgarii Stelą Baltovą . Pani Minister odwiedziła nasze stoisko i spotkała się z przedstawicielami naszej Izby Prezydentem Rafał Czaja oraz członkiem Zarządu Robertem Walochem.

Targi Turystyczne Tour Salon to również spotkania i dyskusje w środowisku całej branży. To jednocześnie doskonała platforma do omówienia problemów z którymi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy turystyczni.

Do takich należało spotkanie z ministrem Andrzejem Gutem Mostowym i dyrektorem departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Dominikiem Borkiem na temat szykowanej w resorcie nowelizacji ustawy regulującej działalność hoteli i przewodników turystycznych.

Podczas spotkania podniesiony został  problem szarej strefy w organizowaniu imprez turystycznych.

W spotkaniu udział wziął Prezydent WIT Rafał Czaja, który jednocześnie reprezentował Polską Radę Turystyki. Prezydent  w trakcie spotkania odniósł się do problemu informując, że  „w zderzeniu z szarą strefą jesteśmy niekonkurencyjni. Urzędnicy, którzy nie eliminując nielegalnie działających podmiotów, jak przewodnicy turystyczni, którzy na własną rękę, ale bezprawnie organizują imprezy turystyczne, sołtysi, koła gospodyń wiejskich i tym podobni, wpychają nas w szarą strefę – wskazywał. Ponadto wyraził, że brak doprecyzowania konkretnych przepisów prawa, daje pozorne przyzwolenie na działalność tzw. szarej strefy.