×
Rafał Czaja – nowy Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej

Rafał Czaja – nowy Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej

09 listopada 2020 r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Wielkopolskiej Izby Turystycznej dokonało wyboru nowego Prezydenta. Podczas zebrania uzupełniono również skład zarządu.
Do obecnego Zarządu w składzie: Eliza Smolińska – Wiceprezydent, Grażyna Bartkowiak – Skarbnik, Agnieszka Budny, Janusz Szymański dołączyli: Robert Waloch ( OCH Travel) oraz Jan OIczykowski (Misja Travel).
Rafał Czaja aktywnie wspierał zmarłego niedawno Prezydenta Włodzimierza Kolata, angażując się w różnorodne inicjatywy branży turystycznej, współpracę z innymi izbami oraz kontakty z biurami i instytucjami zajmującymi się turystyką.
Od 12 lat właściciel biura podróży, dzięki któremu wiele osób zrealizowało swoje podróżnicze marzenia, przełamując stereotypowe myślenie o ograniczeniach wynikających z wieku, odległości czy zasobności portfela. Prywatnie podróżnik, który odwiedził już blisko 50 krajów, wielbiciel wypraw samochodowych i off-roadu, miłośnik przyrody i aktywnego spędzania wolnego czasu, zapalony rowerzysta, wędkarz, kajakarz i narciarz.