×
Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki

W piątek 27 września 2019 roku w Pile odbyły się Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki – święto turystów i wszystkich osób z wielkopolskiej branży turystycznej.

Podczas części oficjalnej zaprezentowane zostały Pilskie atrakcje turystyczne. Omówiono również działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w dziedzinie turystyki. Tematem przewodnim podczas konferencji było „ Rowerowe centrum Północnej Wielkopolski”,  o którym opowiedział Wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Pile pan Jan Balcerzak. Z kolei Andrzej Kalaniewicz – Kierownik Oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki UMWW zaprezentował wykład na temat „Rowerowa Wielkopolska 2.0”

Podczas części oficjalnej wręczono odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, a także rozstrzygnięto regionalny etap XVII edycji konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”

Światowy Dzień Turystyki ustanowiony został przez Światową Organizację Turystyki w celu uświadomienia znaczenia turystyki i jej wpływu na wartości społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. To najważniejsze cykliczne święto branży turystycznej obchodzone jest na świecie (począwszy od 1979 r.) 27 września każdego roku.
Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest jako święto ludzi, którzy związani są z turystyką zarówno zawodowo, jak i w ramach szeroko pojętej działalności społecznej. Jest on doskonałą okazją do integracji przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i środowiska turystycznego. Obchody tego dnia pozwalają na uhonorowanie osób zasłużonych dla turystyki, a także wymianę doświadczeń, podsumowanie podejmowanych działań i zapoznanie się z aktualną sytuacją rynkową.