×
WIT podpisała porozumienie o współpracy w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne

WIT podpisała porozumienie o współpracy w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne

Dnia  07.03.2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez dyrektora Mariusza S. Kubiaka a Wielkopolską Izbą Turystyki reprezentowaną przez prezydenta Włodzimierza Kolata.

Umowa zapoczątkowała kooperację Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi na rzecz poprawy jakości działań w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.