×
Prezentacja   potencjału   turystycznego   Białorusi   odbyła   się   20   lutego   w   Poznaniu.

Prezentacja potencjału turystycznego Białorusi odbyła się 20 lutego w Poznaniu.

Krajowa Agencja Turystyki Republiki Białorusi 20 lutego  zorganizowała prezentacje potencjału turystycznego Białorusi.

Spotkanie odbyło się w Hotelu Lechicka w Poznaniu

W prezentacji udział wzięli przedstawiciele  Nowogródzkiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, sanatoriów, grup hotelowych, białoruskich firm turystycznych.

Spotkania odbyły się także w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie.

21 lutego – Wrocław

22 lutego – Lublin