×
Zakaz lotów przedłużony do 28 lipca

Zakaz lotów przedłużony do 28 lipca

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów przedłużające zakaz lotów z Polski.

Zakaz lotów będzie obowiązywał do 28 lipca. Obowiązują od niego liczne wyjątki. Zakazu nie stosuje się w odniesieniu do lotów do/z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii, państw członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Szwecji i Portugalii).

Spod zakazu wyłączone są także loty do Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Południowej i Ukrainy.

Spod zakazu wyjęte są także loty wyczarterowane na zlecenie organizatorów turystyki przed 15 marca 2020 r.