×
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Współczesne wyzwania w turystyce i rekreacji” (18-19 listopada 2021 r.)

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Współczesne wyzwania w turystyce i rekreacji” (18-19 listopada 2021 r.)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej poświęconej wyzwaniom, przed którymi
stanęły turystyka i rekreacja w okresie pandemii COVID-19. Tematyka konferencji nawiązuje do tradycji
wydarzeń organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu w ramach cyklu „Turystyka
i rekreacja w metropoliach” w latach 2015, 2017 i 2019. W bieżącym roku podjęto decyzję o rozszerzeniu
problematyki konferencji w związku z dużą dynamiką zmian w branży turystycznej i rekreacyjno-sportowej
wywołanych pandemią COVID-19.

Cele konferencji
• prezentacja aktualnych wyników badań naukowych w dziedzinie turystyki i rekreacji,
• dyskusja nad wyzwaniami i zagrożeniami jakie stanęły przed turystyką i rekreacją w oraz po okresie
pandemii,
• wskazanie dalszych kierunków rozwoju turystyki i rekreacji w okresie post-pandemii,
• nawiązanie i rozwijanie współpracy naukowej i branżowej pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi
i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zakres tematyczny konferencji
• wyzwania dla rozwoju turystyki i rekreacji obszarów metropolitalnych,
• turystyka przyrodnicza w miastach (m.in. geościeżki, geostanowiska, ogrody sensoryczne),
• wpływ pandemii COVID-19 na turystykę i rekreację,
• rozwój alternatywnych form turystyki i rekreacji (m.in. turystyka wiejska, turystyka rowerowa, turystyka
bazująca na przyrodzie, drugie domy, ogródki działkowe, podróże kamperami),
• bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji,
• kreatywność, innowacje i nowe technologie w turystyce i rekreacji,
• cyfrowi nomadzi a turystyka i rekreacja,
• turystyka i rekreacja a zrównoważony rozwój,
• doświadczenia, wartości i ich współtworzenie w turystyce i rekreacji,
• turystyka dostępna,
• zdrowotne funkcje turystyki, promocja zdrowego stylu życia i zachowań wolnoczasowych ukierunkowanych
na zdrowie,
• wyzwania w kształceniu kadr dla turystyki.