×

Ważne adresy

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
https://ewidencja.ufg.pl/webcenter/portal/ewidencja

Ewidencja Obiektów Hotelarskich
http://www.turystyka.gov.pl/MOH.aspx

Urząd Lotnictwa Cywilnego
http://www.ulc.gov.pl/

Urząd Lotnictwa Cywilnego Delegatura Zachodnia w Poznaniu i Koninie
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=126

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
http://gitd.gov.pl/

Wielkopolski Inspektorat Transportu Drogowego
http://www.gitd.gov.pl/content/Wielkopolski-Inspektorat-Transportu-Drogowego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
http://www.ko.poznan.pl/

Kursy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (kolonii) i kierowników wypoczynku – wykaz placówek
http://www.ko.poznan.pl/?page=wypoczynek

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Sportu i Turystyki
http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-sportu-i-turystyki.html

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – biura podróży, hotele, piloci i przewodnicy
http://www.umww.pl/turystyka.html

Urzędy Marszałkowskie w Polsce
http://administracja.mac.gov.pl/portal/adm/630/4129/Urzedy_Marszalkowskie.html

Ministerstwo Edukacji Narodowej – wypoczynek dzieci i młodzieży
http://www.wypoczynek.men.gov.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny – informacje dla podróżujących
https://gis.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – ostrzeżenia dla podróżujących
http://www.msz.gov.pl/Ostrzezenia,dla,podrozujacych,14800.html

Regionalne Izby Turystyczne – dane kontaktowe
http://itrp.pl/

Polska Izba Turystyki
http://www.pit.org.pl

Polska Izba Turystyki – oddziały
http://www.pit.org.pl/index.php?navi=003

Kategorie